ΔΤ Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνεδρίαση του Τμήματος ECO της ΕΟΚΕ για την επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, πρόεδρος ο Ι. Βαρδακαστάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνεδρίαση του Τμήματος ECO της ΕΟΚΕ για την επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, πρόεδρος ο Ι. Βαρδακαστάνης

Στη συνεδρίαση του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ προέδρευσε για πρώτη φορά ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος εκλέχτηκε σε αυτή τη θέση στα τέλη Απριλίου, την Τρίτη 30 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης παρουσιάστηκε η γνωμοδότηση «Implementation of EU macro-regional strategies (Εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ)» με εισηγητές τους κ.κ. Stefano Palmieri (IT-II) και Δημήτρη Δημητριάδη (πρόεδρο τμήματος εξωτερικών σχέσεων).

Ενώ το απόγευμα διεξήχθη συζήτηση σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τη δεύτερη δέσμη νέων ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ της ευρωβουλευτού Margarida Marques, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) και του κ. Βαρδακαστάνη, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε (ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Βαρδακαστάνη επισυνάπτεται): «Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μας δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για κοινωνική συνοχή και οικονομική σύγκλιση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών μας και να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μας δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα, να αυξήσουμε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Και πρέπει να αδράξουμε αυτή τη στιγμή για να επενδύσουμε σε τεχνολογίες αιχμής, να προωθήσουμε την καινοτομία και να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα εντός και εκτός των συνόρων μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεκλειδώσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ψηφιακή επανάσταση.

Σε αυτό προσθέστε τις προκλήσεις της μετανάστευσης, των απειλών για την ασφάλεια και των κρίσεων δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι της ενδιάμεσης αναθεώρησης, πρέπει να έχουμε επίγνωση της ανάγκης για δημοσιονομική υπευθυνότητα και διαφάνεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο χρησιμοποιείται αποδοτικά και αποτελεσματικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική αποδοτικότητα. Η κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να καθοδηγείται από σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Αυτή η επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μας παρέχει την ευκαιρία να αναπροσαρμόσουμε τις προτεραιότητές μας, να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και να ενισχύσουμε την Ένωσή μας».

Η κ. Margarida Marques μεταξύ άλλων τόνισε: «Στην ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσουμε τον Προϋπολογισμό καθώς υπάρχουν γραμμές που έχουν εξαντληθεί. Σίγουρα η ταυτότητα της Πολιτικής Συνοχής πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διαδικασία αναθεώρησης. Χρειαζόμαστε νέους ίδιους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας».

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα ECO https://is.gd/1BztBC

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.


Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.