Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σχετικά με την επιστολική ψήφο

Η ΕΣΑμεΑ κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις της στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και με επιστολή προς την υπουργό Εσωτερικών Ν. Κεραμέως.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Διαλόγου «Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Εθνική Στρατηγική 2024-2030» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 4 Δεκεμβρίου 2023 στην οποία συμμετείχε ο πρωθυπουργός και σχεδόν το σύνολο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης της επιστολικής ψήφου: «η θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου συνιστά πρόοδο διότι δίνει τη δυνατότητα τόσο στους Έλληνες και Ελληνίδες με ή χωρίς αναπηρία ή χρόνια πάθηση που διαβιούν εκτός Ελλάδος όσο και στους Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, που λόγω διαφόρων εμποδίων (π.χ. έλλειψη προσβασιμότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στις μεταφορές κ.λπ.) καθίσταται αδύνατον να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα». Ωστόσο επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία:
Δεν πρέπει να λειτουργήσει ως τροχοπέδη ως προς τον κύριο στόχο που πρέπει να είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκήσουν επί ίσοις όροις, όπως κάθε άλλος πολίτης, το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή.
Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκλογείς με ολική ή μερική απώλεια όρασης να επιλέξουν εάν επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με επιστολική ψήφο είτε διά ζώσης στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, χρησιμοποιώντας ψηφοδέλτιο σε μορφή braille, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στην Ισπανία).
Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις να επιλέξουν εάν επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο εντός του διαχωριστικού ψηφοφορίας μόνο με τον συνοδό τους, προκειμένου αυτός/αυτή να τους παράσχει την υποστήριξη που επιθυμούν.
Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης, δημόσιες ή ιδιωτικές, και δεν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μυστικότητα και το αδιάβλητο αυτής.
Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ακόμη και εάν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Ισπανία).