Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο Ι. Βαρδακαστάνης αναλαμβάνει την προεδρεία του Τμήματος Οικονομικών της ΕΟΚΕ - «Έναρξη της θητείας σε ταραγμένους καιρούς». Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο Ι. Βαρδακαστάνης αναλαμβάνει την προεδρεία του Τμήματος Οικονομικών της ΕΟΚΕ - «Έναρξη της θητείας σε ταραγμένους καιρούς». Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Την προεδρεία του Τμήματος για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή (ECO) της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) ανέλαβε την Πέμπτη 27 Απριλίου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης:

«Είναι μεγάλη μου τιμή που εκλέγομαι πρόεδρος του Τμήματος για την περίοδο 2023-2025. Φέρνω σε αυτή τη θέση τη μακρόχρονη εμπειρία μου τόσο από την επαγγελματική μου ζωή όσο και από την εμπλοκή μου σε δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών εκ μέρους της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτό μου έχει προσφέρει σε βάθος γνώση και εμπειρία σε όλους τους τομείς που καλύπτει η ECO στο πλαίσιο του έργου της. Η ιδιαίτερη εστίασή μου, αυτή τη φορά, ήταν η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Έχω υπάρξει εισηγητής σε πολλές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πολλά άλλα παρεμφερή θέματα. Πέρα από τη δουλειά μου με την ΕΟΚΕ, δραστηριοποιούμαι και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο κύριος στόχος μου κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας θα είναι να εργαστώ αμερόληπτα και δίκαια για λογαριασμό όλων των Μελών, έχοντας κατά νου ότι κάθε Μέλος παρέχει προστιθέμενη αξία και γνώσεις που θα ωφελήσουν το Τμήμα και ολόκληρη την Επιτροπή. Αυτές θα είναι κρίσιμες στιγμές για το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια καταιγίδα οικονομικών κλυδωνισμών που προκαλούνται από μια σειρά από άνευ προηγουμένου κρίσεις, τόσο με την πανδημία COVID-19 όσο και τώρα με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Θα είναι δουλειά μας να συνδυάσουμε τις ιδέες και την εμπειρία μας για να καθοδηγήσουμε τη χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο για να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα εντός της Ένωσής μας, αλλά και να παράξουμε μια απάντηση που θα εξυπηρετεί τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες και θα διασφαλίζει την ευημερία όλων όσων ζουν στην ΕΕ».

Δήλωση Ι. Βαρδακαστάνη με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας:

«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας είναι μία διαχρονική διεκδίκηση και μια από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος.

Πρέπει να τη δούμε σαν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για τα άτομα με αναπηρία. Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας συμβολίζει την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας επί ίσοις όροις με όλους- τη δημιουργία ανοιχτού χώρου σε όλα τα κράτη μέλη ώστε τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να διαμένουν σύμφωνα με την επιθυμία και την επιθυμία τους.

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας: χρειάζεται να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος μέλος αναγνωρίζει αμοιβαία το σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας άλλου κράτους μέλους. Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να υπάρχει προσωρινή πρόσβαση σε όλα τα επιδόματα και την υποστήριξη που έχουν τα άτομα με αναπηρία στις χώρες τους, όταν μετακομίζουν σε άλλη χώρα έως ότου ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση της αναπηρίας τους στη χώρα αυτή.

Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας θα ανοίξει τον δρόμο για τη χρήση των κοινωνικών παροχών που προέρχονται από την κοινωνική ασφάλιση, για παράδειγμα την προσωπική υποστήριξη, την υποστήριξη τεχνικών βοηθημάτων, την υποστήριξη για εύλογες προσαρμογές στην εργασία κ.λπ».

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.


Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.