Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ρατσιστική φρασεολογία σε υπουργική απόφαση του υπ. Εθν. Άμυνας, αφήνει εκτός παροχών οικογένειες με άτομα με αναπηρία

Την άμεση κατάργηση ρατσιστικού όρου για τα άτομα με αναπηρία σε διάταξη που αφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητά με επιστολή της στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΣΑμεΑ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.454/11/229946 Σ.3662 «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 το εξής: «β) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1)».

Η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που ορίστηκε στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως άτομο με αναπηρία.

Η προϋπόθεση της ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία που έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη διάταξη είναι απαράδεκτη. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Στην πραγματικότητα αυτή η διάταξη αφήνει εκτός παροχών και ευεργετικών διατάξεων την πλειοψηφία των οικογενειών που προστατεύουν άτομα με αναπηρία στις Ένοπλες Δυνάμεις!

Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση κατάργηση της συγκεκριμένης φράσης και ζητά να ληφθεί υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές καλοκαιριού και υπάρχει πίεση χρόνου για τις θερινές παροχές του 2023.