Κρίνεται αναγκαία η ετήσια παράταση στις συμβάσεις έκτακτου και επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς»

Κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με την παρούσα επιστολή θα ήθελε να θέσει υπόψη σας το πρόβλημα που αφορά στη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και ζητάμε την άμεση νομοθετική παρέμβασή σας για την επίλυσή του.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ολόκληρη της χώρα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά.

Η τελευταία παράταση των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού, που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.5057/2023 έως και τις 31.12.2023, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας και πρόληψης από τη διάδοση του covid-19, δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων και η διακοπή της θητείας του έκτακτου προσωπικού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Ως εκ τούτου ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί ετήσια παράταση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του covid-19, αλλά και σε όλες τις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς που λήγουν, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Το μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Κ.Π. και η αποχώρηση του επικουρικού προσωπικού θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Ευελπιστώντας πως θα ανταποκριθείτε άμεσα στο προαναφερόμενο ζήτημα μείζονος σημασίας θέμα για την ασφάλεια και τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις των δημόσιων δομών κλειστής φροντίδας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.  

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 66/24.11.2023 επιστολή των Σωματείων Εργαζομένων του Κ.Κ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και την επιστολή εκπροσώπου Εργαζομένων Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης που αναφέρονται στο εν λόγω ζήτημα.