ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

στο «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.) για Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)» 2023

Αριθμός Πρόσκλησης: 1/2023

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

ενόψει:

της υπογραφής και δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες (Κ.Π. ΑμεΑ), ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (που, κατόπιν διαβεβαιώσεων, ανατίθεται και το 2023 στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ), προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2023,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2023


Αρμόδιο όργανο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την οργάνωση και υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ 2023, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία φέρει συνολικά την ευθύνη για:

-  την οριστική επιλογή και κατανομή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ,

-  την τελική επιλογή, εποπτεία και καταβολή των αποζημιώσεων των συνοδών και του προσωπικού συντονισμού των κατασκηνώσεων (που συμμετέχει στο ΚΠ, συμπληρωματικά του προσωπικού που ορίζεται από τους Δήμους των κατά περίπτωση κατασκηνώσεων)

-  τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος.

Β. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΠ ΑμεΑ 2023


Οι κατασκηνωτικοί χώροι που θα φιλοξενήσουν τη θερινή περίοδο τους/τις κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, τους/τις συνοδούς τους και το λοιπό προσωπικό των κατασκηνώσεων, έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α

B

Γ

Δ

Ε

Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Εκτιμώμενη έναρξη 1ης περιόδου 20 - 25 Ιουλίου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Εκτιμώμενη έναρξη 1ης περιόδου 25 – 30 Ιουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ö

 

 

 

 

Εκτιμώμενη υλοποίηση περιόδου εντός του Ιουλίου

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

 

 

Εκτιμώμενη έναρξη 1ης περιόδου μετά τις 05/07/2023

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/87h97pza

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ*

Ö

Ö

 

 

 

(Α) 09/07/2023 - 18/07/2023

(Β) 20/07/2023 - 29/07/2023

ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ*

Ö

Ö

Ö

 

 

Εκκρεμεί επιβεβαίωση λειτουργίας

ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ*

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/32xtmsb6

ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ*

Ö

 

 

 

 

Περίοδος φιλοξενίας: 16/07/2023 – 25//07/2023

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ*

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/2caru4kj

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

 

ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ö

 

 

 

 

 

Πληροφορίες / διευκρινίσεις:

(α) Στην πλειοψηφία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων θα λειτουργήσουν κατασκηνωτικές περίοδοι φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, ως αμιγώς φιλοξενούμενου πληθυσμού. Εξαιρέσεις αποτελούν οι κατασκηνώσεις που σημειώνονται με * στον ανωτέρω πίνακα.

(β) Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις), ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα, θα γνωστοποιηθούν μετά τις σχετικές αποφάσεις - ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων.

(γ) Ο ανωτέρω πίνακας θα ανανεώνεται / ενημερώνεται συνεχώς ως προς τις πληροφορίες που αφορούν στις κατασκηνωτικές περιόδους φιλοξενίας (οριστικές περίοδοι, τυχόν αλλαγές σε αρχικούς προγραμματισμούς Δήμων κ.α). Συστήνεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες να ανατρέχουν στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση, στην περίπτωση που συντρέχει λόγος.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Επιλέξιμοι/ες ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία και συνοδοί του Προγράμματος είναι τα πρόσωπα που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Γ1. Κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία:

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει:

1.  Να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους.

Η υπέρβαση του ηλικιακού ορίου μετά την υποβολή της αίτησης, δεν αποκλείει τον/την ωφελούμενο/η από τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα.

Κατ’ εξαίρεση και ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ που θα λειτουργήσουν για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ δύνανται στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ, και ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ του κατασκηνωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, η ηλικία των οποίων, όμως, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο. Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οριστική επιλογή και κατανομή των  δικαιούχων σε κατασκηνωτικούς χώρους/περιόδους, διαπιστωθεί η δυνατότητα αυτή, θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΚΠ ΑμεΑ (ηλικιακό εύρος: 50+ έως 60) για συγκεκριμένους κατασκηνωτικούς χώρους και περιόδους.

2. Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (σε ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕ.Π.Α., ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α.

3. H κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου/ας κατασκηνωτή/τριας.

4. Να έχουν αρνητικό rapid test για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης (διενέργεια μέχρι 24 ώρες πριν την είσοδο).

5. Κάθε κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2023 για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.

Γ2. Συνοδοί κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία:

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν.4837/2021[1] οι οποίες επιβεβαιώνονται με προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης.

3. Αν είναι πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

4. Να έχουν αρνητικό rapid test για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης (διενέργεια μέχρι 24 ώρες πριν την είσοδο).

5. Απαγορεύεται ρητά οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στο Πρόγραμμα να συνοδεύονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους.  

6. Ο περιορισμός συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2023 για μία & μόνο κατασκηνωτική περίοδο και έναν μόνο κατασκηνωτικό χώρο, δεν βρίσκει εφαρμογή για τους/τις συνοδούς.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι/ες (υποψήφιοι/ες κατασκηνωτές/τριες, συνοδοί, συντονιστές/στριες) για την ένταξή τους στο ΚΠ ΑμεΑ 2023 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

Κατηγορία / Προέλευση / Τρόπος συμμετοχής

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

Α. Κατασκηνωτές/τριες που συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ μέσω οργανωμένων φορέων, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται συγκεντρωτικά (για κατασκηνωτές/τριες και συνοδούς) στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ από τους φορείς, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, σε έγχαρτη μορφή

Β. Κατασκηνωτές/τριες - μεμονωμένες συμμετοχές φυσικών προσώπων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ συγκεντρωτικά (για κατασκηνωτή/τρια και συνοδό που ορίζεται με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του/της κατασκηνωτή/τριας) από τους/τις ίδιους τους/τις υποψήφιους/ες ή τους γονείς και κηδεμόνες τους, σε έγχαρτη μορφή

Γ. Ενδιαφερόμενοι/ες:

[Γ1]: Συνοδοί, που συμμετέχουν ανεξάρτητα στο ΚΠ ΑμεΑ (δεν συνεργάζονται με κάποιον φορέα, γονέα ή κηδεμόνα)

*** συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις συνοδών που, ανεξαρτήτως υποβολής υποψηφιότητας στις κατηγορίες Α ή/και Β, υποβάλλουν αίτηση για περαιτέρω - διαφορετικό κατασκηνωτικό χώρο ή/και κατασκηνωτική περίοδο

[Γ2]: Συντονιστές/στριες στις κατασκηνώσεις

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ από τους/τις ίδιους/ες τους/τις υποψήφιους/ες συνοδούς ή/και συντονιστές/στριες σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΕΩΝ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ


Για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ και των συνοδών μέσω Φορέων, Συλλόγων Γονέων, Σχολείων και Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, θα πρέπει να κατατεθούν (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ενότητες «Οδηγίες Συμπλήρωσης – Διευκρινίσεις» και «Αποστολή Δικαιολογητικών») τα εξής δικαιολογητικά στο σύνολό τους:

1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (σχετικό υπόδειγμα – υποχρεωτικό δικαιολογητικό, είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης) με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, στο οποίο θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός κατασκηνωτών/τριών και συνοδών, η επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδος και ο κατασκηνωτικός χώρος (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο Φορέας ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του Φορέα, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να αφορά τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο).

Επισήμανση:    Οι προτιμήσεις που δηλώνονται δεν φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί την τελική κατανομή βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων, των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ που, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

2.ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Φορέα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2023, καθώς και δήλωση για την ανάληψη ευθύνης της μεταφοράς των κατασκηνωτών/τριών από και προς την κατασκήνωση (η δήλωση για την ευθύνη μεταφοράς των ωφελούμενων συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου – υπ’ αριθμ.1 ανωτέρω δικαιολογητικό).

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ του Κ.Π. ΑμεΑ 2023 (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων. Για τους/τις γεννηθέντες/είσες το 1973 συνυποβάλλεται αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ με τα στοιχεία των συνοδών, στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα (συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου – υπ’ αριθμ.1 ανωτέρω δικαιολογητικό):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (πλήρες ΙΒΑΝ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ)

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ (σημείωση Χ ή Ö & επισύναψη)

 

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις:

- Η πρόκριση και πρόταση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, τηρουμένων των όσων ορίζει το ΠΔ 312/2001 περί αποκλειστικής αναλογίας κατασκηνωτών - συνοδών (συνημμένο υπ’ αριθμ.6 Πρόσκλησης), γίνεται με ευθύνη του Φορέα, Συλλόγου, Ιδρύματος, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ.

- Το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ συμπληρώνεται από τους Φορείς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται από την ύπαρξη αντίστοιχων παραστατικών / αποδεικτικών (λ.χ. εκτυπώσεις από www.amka.gr, taxisnet, αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στην ΕΤΕ ή εκτύπωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα ή web banking) που συγκεντρώνονται με ευθύνη του Φορέα, διατηρούνται στο αρχείο του (συνοδευτικά των αιτήσεων των συνοδών) και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ζητηθούν από την Ομοσπονδία.

- Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ αποστέλλονται υποχρεωτικά: (α) το αντίγραφο ποινικού μητρώου και (β) η υπεύθυνη δήλωση του/της συνοδού (που εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Ε του παρόντος).

Επισήμανση:   Στην περίπτωση που μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

- Η πληρωμή των συνοδών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στους οποίους οι συνοδοί εμφανίζονται ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στον Φορέα ή/και στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση.

Προσοχή!   Οι Φορείς συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία (πλην των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν) και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ


Για τις περιπτώσεις κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ, που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω κάποιου Φορέα, θα κατατίθενται, στο σύνολό τους, από τους/τις υποψήφιους/ες ή τους γονείς ή κηδεμόνες τους (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ενότητες «Οδηγίες Συμπλήρωσης - Διευκρινίσεις» και «Αποστολή Δικαιολογητικών»), ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ, τα παρακάτω:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2023 (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων. Για τους/τις γεννηθέντες/είσες το 1973 συνυποβάλλεται αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ στην οποία θα δηλώνεται το άτομο που προτείνουν να συνεργαστεί με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, και θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συνοδού και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Οι ενδιαφερόμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες ή γονείς και κηδεμόνες τους συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.   

Εξαιρέσεις: Στην περίπτωση που:

(α) οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση,

(β) μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισήμανση:   Η τελική απόφαση συμμετοχής και η κατανομή μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ στο Πρόγραμμα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, διενεργείται με βάση τις δυνατότητες, τις διαδικασίες και προδιαγραφές του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (Γ1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ, η οποία θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συνοδού και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης). 

Εξαιρέσεις:    

(α) στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση,

(β) σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου,

(γ) για την κάλυψη αναγκών που πιθανά εκτάκτως προκύψουν εν εξελίξει του Προγράμματος (λ.χ. έκτακτες αποχωρήσεις συνοδών των οποίων η συμμετοχή έχει εγκριθεί και ανάγκη αντικατάστασής τους), αιτήσεις συνοδών της Κατηγορίας Γ, δύνανται να παραλαμβάνονται και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (Γ2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ, η οποία θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συντονιστή/στριας και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης). 

Επισημάνσεις:

(α) στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συντονιστή/στριας, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου,

(β) αιτήσεις συντονιστών/στριών δύνανται να παραλαμβάνονται και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, όμως, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων στον/στους κατασκηνωτικό/ούς χώρο/ους του/της ενδιαφέροντος/επιλογής τους.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  


 

Ε1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Το Δελτίο του/της Κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο/η υποψήφιος/α κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη είναι η υπογραφή του Γονέα / Κηδεμόνα, η υπογραφή και η σφραγίδα του Ιατρού, η υπογραφή του Προέδρου του Φορέα – Διοικητή / Υπεύθυνου του Ιδρύματος, η σφραγίδα του Φορέα – Ιδρύματος,  καθώς και η αναγραφή στο πρώτο μέρος της επωνυμίας του.

Οι υπογράφοντες/ουσες τα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται (όπως π.χ. κατάσταση υγείας κατασκηνωτή/τριας, φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.). Στην περίπτωση διαπίστωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, ανακριβών ή ψευδών στοιχείων στα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών, οι κατά περίπτωση συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προσκλήσεις για το ΚΠ ΑμεΑ.  

Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α)  γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕ.Π.Α., ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής λειτουργούσε πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α. (Προσοχή: δεν γίνεται δεκτή γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού. Εξαιρούνται τα ΚΚΠ, ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και παρέχουν εν γένει υπηρεσίες διάγνωσης, φροντίδας και θεραπείας σε ενηλίκους και ανηλίκους με αναπηρία, και ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις υποψήφιων κατασκηνωτών/τριών που διαβιούν στα Κέντρα αυτά, τα οποία μπορούν να προσκομίζουν γνωματεύσεις τις οποίες υπογράφουν οι υπεύθυνοι ιατροί των ανωτέρω δομών)

β) απλή (ευκρινής) φωτογραφία του/της κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας

γ)  φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων (έγχαρτου ή ψηφιακού)  

Ε2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ


- Η Αίτηση Συνοδού συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις Συνοδούς και συνοδεύεται από τα  αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο του συνημμένου υπ’ αριθμ. 4 υποδείγματος της Πρόσκλησης.

- Η πρόταση και πρόκριση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, γίνεται με ευθύνη του ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ (Συλλόγου, Ιδρύματος κ.τλ) και για μεμονωμένες συμμετοχές, με ευθύνη του/της υποψήφιου/ας κατασκηνωτή/τριας ή του/της Γονέα - Κηδεμόνα.

Για τον λόγο αυτό, οι συνοδοί που θα συνοδεύσουν κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ φορέων ή μεμονωμένους/ες κατασκηνωτές/τριες, θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στους ίδιους τους φορείς ή τους γονείς / κηδεμόνες των κατά περίπτωση μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών στο Πρόγραμμα.

Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ανεξάρτητοι συνοδοί που δεν συνεργάζονται με κάποιο φορέα ή Ίδρυμα ή Γονέα / Κηδεμόνα (ή/και που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα για περισσότερες από μία κατασκηνωτικές περιόδους ή/και κατασκηνωτικούς χώρους).

Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση.

- Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι επιπλέον απαραίτητα τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, δελτίο διαμονής πολιτών Ε.Ε.).

Οι ΣΥΝΟΔΟΙ που θα επιλεγούν να εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κατά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο να προσκομίζουν ΕΚ ΝΕΟΥ φωτοαντίγραφο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους), προκειμένου να διευκολύνεται μετέπειτα η διαδικασία πληρωμής τους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην αποπληρωμή τους.

Επιπλέον:

Για τους/τις συνοδούς των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία (όπως και για το σύνολο του προσωπικού και εθελοντών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα) βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 7 του ν.4837/2021 (Α’ 178). Προϋπόθεση για την απασχόλησή τους είναι η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4837/2021[2] (για τη συμπλήρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης παρέχεται σχετικό υπόδειγμα, υπ’ αριθμ. 4, στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης).

Τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr/ με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), ακολουθώντας τις κατωτέρω ‘διαδρομές’ ή/και συνδέσμους:

(α) για το «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Δικαιοσύνη» Þ «Ποινικό Μητρώο» Þ «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου», https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός λίγων ωρών ή σε διάστημα 1-2 ημερών.

(β) για την «Υπεύθυνη Δήλωση»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Πολίτης και καθημερινότητα» Þ «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» Þ «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης», https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses. (με αντιγραφή του κειμένου που παρέχεται στο υπ’ αριθμ. 4 υπόδειγμα στο τέλος της Πρόσκλησης) ή

«Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Πολίτης και καθημερινότητα» Þ «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» Þ «Ψηφιακή Β