www.ameaevrou.gr

 

Πλαστικά καπακια    

 

Μαζεύουμε και ανακυκλώνουμε ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 

Με αυτά χαρίζουμε σε άτομα με αναπηρία αναπηρικά αμαξίδια και άλλα αναπηρικά βοηθήματα.

Μαζεύουμε καπάκια από νερά, αναψυκτικά, γάλα,χυμούς, κρασί. 

Στηρίξτε και εσείς την πρωτοβουλία μας

Πληροφορίες: Δήμητρας 19 Αλεξ/πολη

Tηλ. 25510 27722 Κιν. 6970 284500

 

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου ιδρύθηκε στις 31/5/2005. Σήμερα απαριθμεί 1340 μέλη. Σκοποί του συλλόγου είναι:

 •  Η οργάνωση όλων των Α.με.Α του Νομού Έβρου, η μελέτη, προβολή και επίλυση θεμάτων των Α.με.Α και με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 
 •  Η προώθηση και η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των Α.με.Α και η συνεργασία με συγγενείς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Η προώθηση, η ανάπτυξη δομών, η ίδρυση και λειτουργία για την εκπαίδευση, απασχόληση, και επαγγελματική αποκατάσταση των Α.με.Α. Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των Α.με.Α με το κοινωνικό σύνολο. 
 • ⦁Η συνένωση των δυνάμεων των Α.με.Α σε όλο το Νομό Έβρου και η εκπροσώπηση στην ΕΣΑΕ ατόμων με αναπηρίες.
 • Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Α.με.Α στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες των Α.με.Α, κατά των προκαταλήψεων και του αισθητικού ρατσισμού, έτσι ώστε η κοινωνία να βλέπει την αναπηρία σα διαφορά και όχι σαν διάκριση. 
 • Η αξιοποίηση των Α.με.Α για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση της οικονομικής, μορφωτικής και γενικά της πολιτιστικής στάθμης τους. 
 • Η συνεργασία με τα μέλη της για τη σύσταση επιτροπών, στις οποίες θα μπορεί να τους ανατεθεί ο συντονισμός της ανάπτυξης του αθλητισμού Α.με.Α και ακόμη, η εκπροσώπηση του χώρου σε διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις αθλητικών αγώνων Α.με.Α και διοργανώσεις, τα οποία ασχολούνται με θέματα αθλητισμού και πολιτισμού. 
 • Ο συντονισμός και η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις για ζητήματα που αφορούν τα Α.με.Α. 
 • Η προώθηση και η βελτίωση της απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής των ομάδων του, που εξαρτώνται άμεσα από συνεχείς παροχές υγείας και απασχολησοθεραπείας και η διεύρυνση των παροχών υγείας των ανωτέρω ομάδων. 
 • Ο σύλλογος θα συμπαρίσταται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο στα μέλη του ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Ο σύλλογος έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση. Έχει στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στην διεκδίκησή τους για επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα δικαιώματά τους. Επίσης παρέχει σίτιση σε οικονομικά ασθενέστερα μέλη. Στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης των μελών του Συλλόγου έχει δημιουργήσει διάφορες ομάδες όπως ομάδα χορού, ομάδα γυμναστικής, ομάδα ψυχολογικής στήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, θεατρική ομάδα καθώς κι ένα εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης. Η τελευταία ομάδα που δημιουργήθηκε ήταν η ομάδα ανάγνωσης ποιητικού βιβλίου από την δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

                       Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

                       Email: ameaev@gmail.com

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              Αλεξανδρούπολη, 17/12/2015

 

 

 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία Ν. Έβρου  ανακοινώνει ότι ξεκινάει η ανανέωση και η έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α. για το έτος 2015, στις 18 Δεκεμβρίου 2015 και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2016.

Τα Δελτία εξασφαλίζουν δωρεάν μετακίνηση με τα Αστικά λεωφορεία του Νομού και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ.

Δικαιούχοι των δελτίων είναι τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ΕΥΡΩ (προσαυξανόμενο κατά 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Η χορήγηση των δελτίων θα γίνεται από:

1.            Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, Γραφείο 1, Δήμητρας 19 (παλαιό Νοσοκομείο), Αλεξ/πολη, τηλ.: 2551 3 55339, 2551 3 55329.

2.            Όλα τα Κ.Ε.Π. του Νομού Έβρου (ενδεικτικά: ΚΕΠ Δήμου Αλεξ/πολης: 25510-88248, 25510-89923, ΚΕΠ Ορεστιάδας: 25520-81705, ΚΕΠ Διδ/χου: 2553350011, ΚΕΠ Σουφλίου: 25543-50702, ΚΕΠ Κυπρίνου: 2556021024, ΚΕΠ Σαμοθράκης: 2551350819, 2551350820)

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θεώρηση/ έκδοση είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

2α.         Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που χορηγούν τα επιδόματα.

2β.          Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ.          Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ., που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

2δ.          Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ έτος (2014). Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση. Οι δικαιούχοι τέλος, που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

8. Έκδοση: δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού Τυφλού  ή άτομου με Β.Ν.Κ., πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

* Σε περίπτωση απώλειας, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο Υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου μετακίνησης για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

 

1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (με Π.Α. > 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων των Δήμων (Πρόνοιας) ή της Περιφερειακής Ενότητας (σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος).

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2014.

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας (προσκόμιση του πρωτότυπου βιβλιαρίου και όχι φωτοτυπία)

8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, όταν πρόκειται για έκδοση κάρτας ή τρεις σε περίπτωση τυφλότητας ή Β.Ν.Κ.

 

 

 

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΦΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΠΑΡΛΑ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015    ΩΡΑ  19:00

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

   «Οι Αναμνήσεις του Φεριώτη γιατρού Δημήτρη Μπάρλα» δεν είναι θεατρικό έργο. Είναι διασκευασμένα  αποσπάσματα από το βιβλίο του «Θρακιώτικα μασάλια και άλλες ιστορίες». Αναφέρονται σε  διάφορα απρόοπτα και ευτράπελα περιστατικά, που διαδραματίστηκαν στο ιατρείο του  στις Φέρες, στη δεκαετία του ’60.

   Στο βιβλίο του  ο ίδιος  λέει: «…Τα περιστατικά είναι πέρα για πέρα αληθινά, απλά είναι γαρνιρισμένα με αρκετή σάλτσα και πολλά μπαχαρικά, μερικές φορές και λίγο παραπάνω πιπέρι, για να γίνουν πιο  νόστιμα, πιο πικάντικα, πιο γαργαλιστικά…»

    Στα κείμενά του ο επιστημονικός λόγος συναντά την εβρίτικη διάλεκτο  και  το αποτέλεσμα είναι  εκρηκτικό!

    Ξεκαρδιστικοί διάλογοι, ιατρική φροντίδα και αθωότητα των ανθρώπων της υπαίθρου μπλέκουν και δημιουργούν  μια θεατρική παράσταση γεμάτη  ζεστασιά και άφθονο γέλιο!

 

 

                                                               

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η 3η Δεκέμβρη αποτελεί ημέρα προώθησης των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 ο σύλλογός μας πραγματοποιεί εκδηλώσεις στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου Αλεξανδρούπολης. Κεντρικός ομιλητής ο διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αρχιμανδρίτη κου Απόστολου Καβαλιώτη με θέμα ‘Αποδέχομαι την αναπηρία του παιδιού μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω;’ Ακολουθεί χορωδία με μαθητές από την ειδική εκπαίδευση Αλεξανδρούπολης. Και η θεατρική ομάδα του Συλλόγου πού θα παρουσιάσει την ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα: ‘Πότε λουστρίνι … Πότε τσαρούχι’.
                                          

                                                     Με εκτίμηση το Δ. Σ                                          Πρόεδρος
                                                                                                                   Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΛΙΟ…ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΓΕΛΙΟ

ΤΟΣΟ ΓΕΛΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ!

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΗ

 Η  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Α.ΜΕ.Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  MIA ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣH  ΜΕ  ΤΗΝ   ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ:

 

« ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΛΑ»              ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΕΝΙΔΟΥ-ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015   ΩΡΑ 19:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ

 

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου σε συνεργασία με τη Θεατρική Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Προσφοράς Γυναικών Λουτρού του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης διοργανώνει θεατρική παράσταση με τίτλο «ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΡΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΛΑ», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης.

 

«Οι Αναμνήσεις του Φεριώτη γιατρού Δημήτρη Μπάρλα» δεν είναι θεατρικό έργο. Είναι διασκευασμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του «ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΜΑΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ…». Αναφέρονται σε διάφορα απρόοπτα και ευτράπελα περιστατικά που διαδραματίστηκαν στο ιατρείο του στις Φέρες στη δεκαετία του ’60.

 

Στα κείμενά του ο επιστημονικός λόγος συναντά την εβρίτικη διάλεκτο και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό!

 

Οι ξεκαρδιστικοί διάλογοι, η ιατρική φροντίδα και η αθωότητα των ανθρώπων μπλέκουν και δημιουργούν μια παράσταση γεμάτη ζεστασιά και άφθονο γέλιο!

 

Τα έσοδα της παράστασης που θα προκύψουν από την προαιρετική οικονομική προσφορά, θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου. Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης να στηρίξουν με την παρουσία τους την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAEA

 
Liferight
 
 
 

 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

Email: ameaev@gmail.com

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ξεσηκωμός των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους!

 

Το σημερινό συλλαλητήριο, ο σημερινός ξεσηκωμός των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, θα μείνει σταθμός στο αναπηρικό κίνημα της χώρας. Ήταν το ξέσπασμα της οργής χιλιάδων αναπήρων, το ξέσπασμα της αγανάκτησης, το ξέσπασμα για τα δικαιώματα που καταπατούνται, για την κοινωνική ένταξη, για την αξιοπρεπή διαβίωση, για την κοινωνική προστασία, για την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης.

 

Περίπου δέκα χιλιάδες άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους συγκεντρώθηκαν το πρωί και κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, πορεύτηκαν μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων, έχοντας φτάσει από κάθε γωνιά της χώρας.

 

Στο σημερινό συλλαλητήριο αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν αξιοπρέπεια, κοινωνική προστασία, ισότητα, δικαιοσύνη. Διατράνωσαν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην πρόνοια, στα εισοδήματα, στα επιδόματα, στις συντάξεις, στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη.

 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε την ιστορικότητα της ημέρας, τα κεντρικά αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, ενώ χαιρέτησε τον κόσμο που ήρθε από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να παρευρεθεί στην κινητοποίηση. Τόνισε την αξία της δημιουργίας κεντρικών πολιτικών για την Αναπηρία, καθώς και τη βαθιά πεποίθηση των ατόμων με αναπηρία ότι δεν θα δεχθούν καμιά περικοπή σε συντάξεις, επιδόματα, βοηθήματα, ενώ ζήτησε από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω όλα τα άδικα μέτρα των Μνημονίων. Μίλησε ενάντια στην κρίση, ενάντια στην φτωχοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ζήτησε να χρηματοδοτηθεί η Παιδεία και η Υγεία Πρόνοια , να ενισχυθούν οι δομές των ατόμων με αναπηρία, να υποστηριχθούν οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών με αναπηρία.

 

Στη Βουλή αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., αποτελούμενη από τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον αντιπρόεδρο Θ. Κλεισιώτη, τον γ. γραμματέα Χρ. Νάστα και τον ταμία Κ. Γαργάλη, έγινε δεκτή από τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, όπου του παραδόθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος http://is.gd/vZv8Fw Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις 3 Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα ΑμεΑ, με κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να είναι συνάντηση ουσιαστική και όχι συμβολική. Τις επόμενες ημέρες θα σταλεί εξειδικευμένο αναλυτικό υπόμνημα στον υπουργό, για κινήσεις και αιτήματα γ&iota

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

Email: ameaev@gmail.com

 

 

Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 4η Νοεμβρίου

Δ/Τ : Για την αξιοπρέπεια, την κοινωνική προστασία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη

Πανελλαδικό, Παν - Αναπηρικό Συλλαλητήριο των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών ενάντια στην κρίση και τις επιπτώσεις της

  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και οι Φορείς - Μέλη της στις 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της χώρας στο Πανελλήνιο, Παν - Αναπηρικό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ομόνοιας, ώρα 11:00 το πρωί, για να διαδηλώσουμε ενάντια στην κρίση  και στις επιπτώσεις της.

 

  Διεκδικούμε, όλοι μαζί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με αναπηρία, ενωμένοι και αποφασισμένοι, την προστασία των δικαιωμάτων μας, την κοινωνική ένταξη, την αξιοπρεπή διαβίωση, την κοινωνική προστασία, την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος μας. Παλεύουμε για την εκπαίδευση, για την πρόνοια, τα εισοδήματα, τα επιδόματα, τις συντάξεις, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη. Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας έχουμε πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν αύξησαν δραματικά τη διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία και υπονόμευσαν την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο (ν. 4074/2012) αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της.

   Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους μαθητές με αναπηρία ή/ και μαθησιακές δυσκολίες καθώς και για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία. Η διαρκής υποχρηματοδότηση, σε συνδυασμό με το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οδηγούν κάθε χρονιά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να αγωνιούν και να διαμαρτύρονται.

 

 

 

 Από την αρχή αυτής της κρίσης, το ελληνικό αναπηρικό κίνημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την διάλυση των προνοιακών, υγειονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση και τις οικογένειές τους, τον κεντρικό κορμό δηλαδή του Κοινωνικού Κράτους. Το 3ο Μνημόνιο έδωσε τη χαριστική βολή στα δικαιώματα και στους όρους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.

 

  Η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να κωφεύει στο αίτημα του αναπηρικού κινήματος να υπολογιστεί το πρόσθετο κόστος που επιφέρει η Αναπηρία. Το κόστος που συνδέεται άμεσα με την διαχρονική αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μέτρα και πολιτικές για τη φροντίδα και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας. Η αποσάθρωση των υπηρεσιών υγείας, ο κίνδυνος να μπει λουκέτο στις δομές που έχουν δημιουργήσει οι γονείς για τα παιδιά με αναπηρία, αλλά και τα υπάρχοντα λουκέτα, οι περικοπές στη χρηματοδότηση στις δομές κλειστής φροντίδας, το αλαλούμ στην ειδική εκπαίδευση, όπου ουδείς γνωρίζει πότε και με ποιους όρους ανοίγουν κάθε χρόνο τα σχολεία, οι βάρβαρες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό των νέων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, το ποσοστό των ανέργων μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό.

 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαχρονικά αγωνίζεται ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν και να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους. Η 4η Νοεμβρίου 2015 είναι ένας σταθμός των προσπαθειών, των αγώνων και της αγωνίας μας.

 

 Διεκδικούμε - αγωνιζόμαστε - παλεύουμε για:

 

·         Την προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, γνωστών ως προνοιακών επιδομάτων, τελευταίο προπύργιο κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματα αυτά είναι τα μόνα που συνδέονται με το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την ίδια την αναπηρία.

·         Καμία σύνδεση των επιδομάτων αναπηρίας με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Θα οδηγήσει σε πλήρη φτωχοποίηση κάθε πολίτη με αναπηρία και χρόνια πάθηση της χώρας μας.

 

 

 

·         Την εξαίρεση των συντάξεων που λαμβάνουν τα άτομα αναπηρία (συντάξεις αναπηρίας, συντάξεις γήρατος για λόγους αναπηρίας βάσει του ν. 612/77) και των συντάξεων γονέων - αδελφών - συζύγων - κηδεμόνων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία από ρυθμίσεις που θα στοχεύσουν σε νέες μειώσεις των συντάξεων.

 

 ·         Την άμεση κατάργηση της παρ. 27 του νόμου 4334/2015 και επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος με το οποίο υπολογίζονταν τα ποσά των συντάξεων αναπηρίας. Με τις νέες διατάξεις εφαρμόζεται η καταβολή της βασικής και αναλογικής σύνταξης και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού των συντάξεων.

 

·         Την χορήγηση του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους που είναι άτομα αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικιακού κριτηρίου και με μόνο κριτήριο το εισοδηματικό, σύμφωνα και με τη θέση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το εν λόγω θέμα, βάσει του ν. 3996/2011.

 

·         Την άρση των μειώσεων που έχουν επέλθει στους μισθούς των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξαιτίας των μνημονίων, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια οι εργαζόμενοι με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας.

 

·         Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την Ειδική Εκπαίδευση. Να σταματήσει επιτέλους ο διωγμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία και να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις αναφορικά με την πρόσληψη κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση σε ποσοστό 10% και η επαναφορά του πίνακα Α στην ειδική εκπαίδευση. Να σταματήσει το φαινόμενο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση - χρειάζονται επιτέλους μόνιμοι διορισμοί. Όλα τα σχολεία να ανοίγουν την ίδια ημέρα!

 

 ·         Την εξαίρεση του τομέα της Πρόνοιας και της Υγείας από τις δεσμεύσεις της νέας συμφωνίας για περαιτέρω μείωση των δαπανών. Αντιθέτως επιβάλλεται αύξηση των δαπανών για τη Υγεία τουλάχιστον στα κατώτερα όρια ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 7% του ΑΕΠ και όχι στο 4.5% που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, ώστε να αποτραπεί μια ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης από την επερχόμενη κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

 

 

·         Την παροχή κοινωνικής προστασίας: δημόσια δίκτυα υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης. Ειδική μέριμνα για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μητέρες παιδιών με αναπηρία και τους μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρία.

 

·         Τη χρηματοδότηση του διαχρονικά υποβαθμισμένου τομέα της πρόνοιας και ενίσχυση των προνοιακών υποστηρικτικών φορέων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων η χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια είναι πενιχρή με ολέθριες συνέπειες στη διασφάλιση λειτουργία τους. Την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Πρόνοια.

 

·         Την προστασία του συστήματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση ανεξαρτήτως εάν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος. Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

 

·         Την ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

 

 ·         Την επαρκή χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η ΟΜΚΕ ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και να καλύπτει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρήκοων.

 

 Ως εδώ! Δεν θα πληρώνουν πια την κρίση αυτοί που δεν φταίνε, οι πλέον ευάλωτοι, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας. Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας από την οικονομική κρίση, από την κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Υπερασπιζόμαστε δικαιώματα από αγώνες δεκαετιών! Τα χρονικά περιθώρια φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής αντοχής των ατόμων με αναπηρία εξαντλήθηκαν!

 

 Από το συλλαλητήριο ενάντια στην κρίση, στη φτωχοποίηση και την κοινωνική απομόνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας ας μη λείψει κανείς!

 

Με εκτίμηση ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία κος Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

 Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

 Email: ameaev@gmail.com

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

Αθήνα: 3.11.2015

 Αρ. Πρωτ.:2552

 Προς: κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Θέμα: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει τη λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς των δανειοληπτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες

 

Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών

 Κύριε Υπουργέ,

 Η τελευταία διαρκής και εντεινόμενη οικονομική κρίση έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και γι’ αυτό απαιτείται η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων κατά το σχεδιασμό νέων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

 Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομίας πρόκειται να καταθέσει νομοθετικές διατάξεις για τα �κόκκινα� δάνεια των νοικοκυριών και τους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας των δανειοληπτών.

 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν ζητάει τη λήψη προστατευτικών μέτρων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες.

 Είναι γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνια πάθηση και οι οικογένειες αυτών           όσο βαθαίνει η ύφεση στην οικονομία, αδυνατούν όχι μόνο να ανταποκριθούν σε δανειακές υποχρεώσεις τους  αλλά ακόμα και να προμηθευτούν βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους.

 Ως εκ τούτου εν’ όψει των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας ζητάμε να προβλεφθεί:

 η λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%, καθώς και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες

 η λήψη ειδικών προστατευτικών ρυθμίσεων για τα καταναλωτικά και άλλα δάνεια των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

 

Κύριε Υπουργέ,

 Τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων προστασίας, δεδομένης της φτώχειας και της κοινωνικής εξαθλίωσης που υφίστανται, εάν ληφθεί υπόψη και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία και το οποίο επωμίζονται όλο και περισσότερο οι ίδιοι, ειδικά από τη στιγμή που το κράτος μειώνει σταθερά και σταδιακά τις δημόσιες δαπάνες που κατευθύνονται στο Κοινωνικό Κράτος.

 

Με εκτίμηση,

 Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου κος  Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

Email: ameaev@gmail.com

 

Πρωτοβουλία Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Προέδρου της και Προέδρου EDF Ι. Βαρδακαστάνη για το κρίσιμο προσφυγικό ζήτημα

Συνημμένα29 Οκτ (Πριν από 4 ημέρες)

Πληροφορίες: Τάνια Κατσάνη

 Αθήνα: 29.10.2015

Αρ. Πρωτ.: 2515

 

Προς: Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή

Κοιν: �Πίνακας Αποδεκτών�

 

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. με θέμα: �Πρωτοβουλία Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Προέδρου της και Προέδρου EDF Ι. Βαρδακαστάνη για το κρίσιμο προσφυγικό ζήτημα�

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με την παρούσα επιστολή ζητά να θέσει υπόψη σας ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που συνδέεται με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα.

Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρώπινης τραγωδίας οικουμενικών διαστάσεων που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στα θαλάσσια σύνορά μας, με τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να καταφθάσουν στην Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός έχει σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες στα νησιά μας, στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα με μεγάλη ευαισθησία και αλληλεγγύη. Οι χιλιάδες πολίτες που βοηθούν εθελοντικά, κατά μόνας ή μέσω των ΜΚΟ, δίνουν το φωτεινό παράδειγμα της αλληλεγγύης στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αντίφαση με τα ρατσιστικά και εθνικά στερεότυπα που αναβιώνουν, την ώρα που η κρίση βαθαίνει, καθιστούν την διαχείριση της κατάστασης ακόμη δυσκολότερη. Η χώρα μας, με πενιχρή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δραματική και τραγική κατάσταση. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αντόνιο Γκουτιέρες, μετά την επίσκεψή του στο νησί της Λέσβου, δήλωσε: �το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα της Λέσβου και της Ελλάδας. Αποτελεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα και η αντιμετώπισή του απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση�.

Απευθυνόμαστε σε εσάς και σας ζητούμε η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ιδιαίτερης μέριμνας και προστασίας των προσφύγων με αναπηρία, των μεταναστών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και φυσικά των οικογενειών τους. Στους χώρους υποδοχής, στους χώρους φιλοξενίας, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των ειδικών και ξεχωριστών αναγκών αυτής της ακόμη πιο ευάλωτης ομάδας προσφύγων και μεταναστών που πρέπει να τεθούν σε ισχύ, με σύγχρονα και πρακτικά αποτελέσματα.

Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και γίνονται ακόμη ευκολότερα θύματα και έρμαια της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των κυκλωμάτων που λυμαίνονται τους πρόσφυγες. Είτε ως ανάπηροι πολέμου, είτε με προγενέστερη ή μεταγενέστερη αναπηρία, τα δικαιώματά τους βάλλονται πολλαπλώς, καθώς βιώνουν τη διπλή διάκριση στη βάση της προσφυγιάς και της αναπηρίας τους. Στην πλειοψηφία τους βρίσκονται συνεχώς σε οριακό σημείο επιβίωσης.

Κάποια από τα άμεσα μέτρα υποστήριξης που μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν είναι συμβουλευτική υποστήριξη, παροχή τεχνικών βοηθημάτων  όπως αναπηρικά αμαξίδια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.

Όπως ήδη τονίσαμε, το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι κυρίως ευρωπαϊκό και οικουμενικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας πρέπει να θέσει τα ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων των προσφύγων και μεταναστών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που τόσο η ΕΕ, όσο και η χώρα μας υπέγραψε και έκανε νόμο του κράτους (ν. 4074/2012), περιέχεται ιδιαίτερη μνεία για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία, τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά (άρθρα 11 και 18).

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε επιβεβλημένο, η χώρα μας να διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνομοσπονδία μας έχει θέσει αυτό το ζήτημα μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum, EDF) στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναλάβετε δράση, προωθώντας αυτό το πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό ζήτημα.

Με εκτίμηση ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Ν. Έβρου κος Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος